Politics Social Rss Feed
New Stories

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนท้ายของปี 2015 อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
ประเทศไทยต้องการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนกับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสองของคู่ค้าสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภัยพิบัติได้นำไปสู่​​การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตและทรัพย์สินในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในการสร้างความยืดหยุ่นทางภัยพิบัติและได้เน้นความจำเป็นในการจัด...
by dogTech
ประเทศไทยได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายเสรีของอาชีพเภสัชกรในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเภสัชกรไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีได้ในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ...
by dogTech
การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในประเทศบรูไน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และชี้แจงความคืบหน้าของการทำงาน...
by dogTech
รัฐบาลเมียนมากำลังพิจารณาใช้กฎหมายขับรถพวงมาลัยซ้าย ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ ที่เคยชินกับการขับรถพวงมาลัยขวา อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย (สนร.มซ) รายงานว่าทางการมาเลเซียประกาศบังคับใช้ระบบการจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS)...
by dogTech
สำนักข่าวเบอร์นามาของทางการมาเลเซียรายงานอ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค เมื่อค่ำวานนี้ว่า ขณะนี้บริษัทด้านการเกษตรในอินโดนีเซียยังคงเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก...
by dogTech
นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณนครแวนคูเวอร์ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson...
by dogTech
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
by dogTech
ในระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 1 ตุลาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...
by dogTech
เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผ่านการอบรบจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMO)...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยด้านความร่วมมืออาเซียนในส่วนของอาหาร, การเกษตรและป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism...
by dogTech
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ได้มีการชุมนุมในปูซานเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะความคิดริเริ่มที่สำคัญ เช่น...
by dogTech
สถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน(AIPR) ได้จัดการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยในการประชุมมีการหารือในกลุ่มAIPRเพื่อสรรหากรรมการบริหารเงินทุนและกลไกการทำงานของAIPR อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ(ACDM)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือเพื่อเร่งการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน...
by dogTech
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคณะกรรมการการรับรองแห่งชาติลาว (LNAB)...
by dogTech
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้า AMMTC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministerial...
by dogTech
สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์(AIPR) เปิดการประชุมวิชาการในประเทศพม่า โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับสมาชิกของสภาปกครองและคณะกรรมการที่ปรึกษาของ...
by dogTech
ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
by dogTech
กรอบข้อตกลงความร่วมมือ(FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...
by dogTech
เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี 2015 (ARF DIREX 2015) โดยมีการทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศพม่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย,...
by dogTech
ในฐานะที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ในปี 2015 ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นประชาคมที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียน(ACCC)ได้มีการประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอาเซียน(PPP)ในกรุงมะนิลา...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมให้แก่รัฐบาลของประเทศเบลเยี่ยมที่ให้การสนับสนุนในความพยายามของสร้างประชาคมอาเซียนผ่านการแบ่งปันการเรียนรู้และการสนับสนุนอย่างแข็งขัน...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องใน Nay Pyi Taw ประเทศพม่าหลังจากที่มีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดเอเปคครั้งที่ 22...
by dogTech
จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เดินทางเยือนพม่าในการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง-อิระวดี-เจ้าพระยาครั้งที่ 6 (ACMECS)โดยการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS...
by dogTech
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงปัญหาของการอพยพอย่างผิดกฎหมายของผู้คนในมหาสมุทรอินเดียกับรัฐมนตรีต่างประเทศประจำประเทศมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศประจำประเทศอินโดนีเซีย...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรือบรรทุกแรงงานข้ามชาติจำนวนกว่า 300 คน ที่ลอยอยู่ในน่านน้ำไทยตามแนวชายฝั่งไทย-มาเลเซีย ใกล้ทางตอนใต้ของจังหวัดสตูล...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในกรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี ประเทศมาเลเซีย...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของASEMและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ โดยในที่ประชุมมีการเสนอ...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำACMECSครั้งที่ 6...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะดำเนินการกับแผนการที่จะให้ความร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่นในโครงการรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนโดยโครงการนี้ประกอบด้วยเส้นทางหนองคาย - โคราช -...
by dogTech
การอพยพที่ผิดปกติท​​างทะเลเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของประเทศไทยในช่วงหลายปีโดยประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาคมระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของ...
by dogTech
ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะประเทศต้นกำเนิดของการอพยพหรือประเทศปลายทางให้มีจิตวิญญาณของมิตรภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหาของการย้ายถิ่นที่ผิดปกติทางทะเลในภูมิภาคนี้ ใน...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาและนาย Josaia Voreqe Bainimaraนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐฟิจิได้มีโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายพื้นที่ทางการเมือง...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนสิ้นปี 2015 โดยในการปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง...
by dogTech
Page 3 of 11 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean