Politics Social Rss Feed
New Stories

กลุ่มนักธุรกิจสหรัฐได้ยืนยันว่าประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและพวกเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยโดย 70 สมาชิกของ US-ASEAN BusinessCouncil จาก 29...
by dogTech
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนที่จัดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์...
by dogTech
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนและมีแผนที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนโดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่า การตัดสิน...
by dogTech
ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชามีกำหนดการเพื่อการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,...
by dogTech
การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ(ศูนย์...
by dogTech
ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิจิได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิคและทั้งสองประเทศได้แสดงความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีทั่วไปประยุทธ์...
by dogTech
สมัชชารัฐสภาอาเซียน(AIPA) ได้ทำการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 36 ในวันที่ 07-11 กันยายนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเพื่อสร้างความสอดคล้องในการเดินหน้าสู่กระเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบภายในสิ้นปี 2015...
by dogTech
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมอาเซียน หรือ AHA Centre จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว...
by dogTech
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ โดยหน่วยเลือกตั้งทั่วสิงคโปร์เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเมื่อเวลา 8.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ ตรงกับ 7.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม AEC...
by dogTech
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนและอินเดียและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกันในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "การเชื่อต่อระหว่างอาเซียน: มุ่งหน้าสู่การเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดีย"...
by dogTech
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation inCLMTV) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4...
by dogTech
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV + I ที่ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นตลาดที่อัตราการขยายตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา...
by dogTech
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียนและได้พบกับเลขาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียนและความตั้งใจในการเผยแพร่ความสัมพันธ์ทางการทูตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุมRCEPระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...
by dogTech
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้มีการประกาศการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดียสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียนและมีการประชุมกับเลขาธิการอาเซียนโดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประเทศติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตให้ความสำคัญอย่างยิ...
by dogTech
จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 28...
by dogTech
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (CLMTV) ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียจะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(AEM)ครั้งที่ 47...
by dogTech
ฟอรั่มผู้นำเยาวชนอาเซียนญี่ปุ่นในหัวข้อ "บทบาทของเยาวชนในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นในเสียมราฐ, กัมพูชา....
by dogTech
อาเซียนและออสเตรเลียยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยการประชุมของคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลีย(AAJCC)...
by dogTech
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร...
by dogTech
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025(ASEAN Economic Community 2025 Blueprint)...
by dogTech
พิธีลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยูเนสโกได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีส...
by dogTech
เลขาธิการสำนักเลขาธิการความร่วมมือไตรภาคี (TCS) ได้เดินทางเข้าพบเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการประชุม โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความสนใจในการสำรวจเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างTCSและสำนักเลขาธิการอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตอินเดีย, อินโดนีเซีย,และติมอร์เลสเต ร่วมเปิดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอารยธรรมระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
by dogTech
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP)...
by dogTech
สภาจัดการและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งชาติ (NDRRMC-OCD)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre)...
by dogTech
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดใหม่เพื่อเพิ่มการส่งออกของไทยตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)...
by dogTech
"Cư dn mạng chung tay cầu nguyện sau vụ đnh bom kinh hong tại Bangkok"-- กือ เญิน มัง จุง เตย เกิ่ว งเวียน ซาว วุ แซ๊ง กีง หว่าง ไต บางกอก -- เป็นข้อความที่เว็บไซต์ข่าวออนไลน์แห่งหนึ่ง ใช้พาดหัวเป็นข่าวใหญ่...
by dogTech
"Cư dn mạng chung tay cầu nguyện sau vụ đnh bom kinh hong tại Bangkok"-- กือ เญิน มัง จุง เตย เกิ่ว งเวียน ซาว วุ แซ๊ง กีง หว่าง ไต บางกอก -- เป็นข้อความที่เว็บไซต์ข่าวออนไลน์แห่งหนึ่ง ใช้พาดหัวเป็นข่าวใหญ่...
by dogTech
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน(ACTI)เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการของการเปิดตัวของเครือข่ายผู้ประกอบการหญิ...
by dogTech
ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจมากขึ้นทำให้ต้องใช้มาตรฐานในการเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการผลิตและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกหารือในการป...
by dogTech
เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม (CLMV) ได้สิ้นสุดแผนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระยะสั้นที่ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีจิตสำนึกใ...
by dogTech
ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อรับมือกับอาชญากรรมและการต่อสู้ทำให้เกิดการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์INTERPOLในสิงคโปร์...
by dogTech
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียนโดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน...
by dogTech
Page 4 of 11 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean