อาเซียน (AEC) และ เอเชียตะวันออกแปซิฟิก เผชิญความเสี่ยงภัยพิบัติที่สุดในโลก

อาเซียน (AEC) และ เอเชียตะวันออกแปซิฟิก เผชิญความเสี่ยงภัยพิบัติที่สุดในโลก

มหานครหลายแห่งมีประชากรแออัดด้วยสลัมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุไซโคลนนากิส
ดูข้อมูลประกอบได้ที่ อินโฟกราฟฟิกนี้


อาเซียน (AEC) และ เอเชีย

 

อ้างอิงข้อมูล: World bank

โดย Spider Show
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
พิมพ์หน้านี้