ลบ แก้ไข

นราธิวาสเปิดพิพิธภัณฑ์นราธิวาสต้อนรับการท่องเที่ยวชายแดน AEC


 

            นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ที่พิพิธภัณฑ์นราธิวาส ซึ่งคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในปลายปี 2014 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกำลังเตรียมที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในด้านมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภาคใต้ของประเทศไทย

            ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 10 ห้องแสดงและมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องราวของนราธิวาส โดยเนื้อหาจะเป็นสามภาษา คือ ไทย,อังกฤษและมลายูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น โดยบริการทางภาษาเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีพรหมแดนติดกัน ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2015 จะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสในการทำการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,421 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean