ลบ แก้ไข

ความพยายามร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคใต้ในฐานะศูนย์กลางอาเซียน

 

            จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 โดยประธานหอการค้าสงขลาได้เน้นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ในแง่ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้ของไทย คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาสและสตูล ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแผนการพัฒนา เช่น ในจังหวัดปัตตานีจะเน้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล, จังหวัดยะลาจะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดน
 

dogTech
ชม 2,316 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean