ลบ แก้ไข

ประเทศไทยที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อมุ่งหน้าสู่ ASEAN

ประเทศไทยที่มุ่งเน้นด้าน

 

            กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการที่จะจัดตั้งกองอาเซียน เพื่อการจัดการด้านกิจการทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในนขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญกับการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า หลังจากการหารือกับเลขาธิการอาเซียนในเรื่องสามเสาหลักที่สำคัญ คือ เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรมและการเมืองกับความมั่นคงจะช่วยสนับสนุนประชาคมอาเซียน 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,137 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean