ลบ แก้ไข

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเตรียมเปิดแล็บสอบเทียบผลิตภัณฑ์นาโนแห่งแรกในไทยและอาเซียน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชา
 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นาโนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์นาโนของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์นาโนของไทยมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการส่งตรวจต่างประเทศ ตลอดจนช่วยคุ้มครองและรับรองความปลอดภัยผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,376 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean