ลบ แก้ไข

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเตรียมเปิดแล็บสอบเทียบผลิตภัณฑ์นาโนแห่งแรกในไทยและอาเซียน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชา
 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นาโนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์นาโนของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์นาโนของไทยมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการส่งตรวจต่างประเทศ ตลอดจนช่วยคุ้มครองและรับรองความปลอดภัยผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,968 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสององค์กรหลัก ในการพัฒนาและดูแลการมี การใช้ ICT ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ ICT...
  by Editor
 • Google Translate บน android ฟัง และ พูด พิมพ์ไทย ได้แล้วลองประยุกต์ใช้กับการเรียนดูนะครับ ผมลองแล้ว ฟังภาษาไทย ได้เป็นคำๆ ขอขอบคุณข้อมูลจาก :http://www.edtech.in.th/topic/15...
  by Editor
 • นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า...
  by dogTech
 • นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้ 1....
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ