ลบ แก้ไข

ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2020

ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแ
 
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials : Special TELSOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 10 ประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,779 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ