ลบ แก้ไข

ไทย-สิงคโปร์ ร่างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ไทย-สิงคโปร์ ร่างความร่ว
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงไอซีทีไทยและสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Information and Communication Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Communications and Information of the Republic of Singapore for Cooperation in the Field of Information and Communication Technology)
 
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,614 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean