ลบ แก้ไข

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์


ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้
 

ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้นำฝ่ายไทย และมีพันเอก ดร.เพ็งสวรรค์ ทิพวงศ์ไซ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ หัวหน้ากองเลขาคณะชี้นำระดับชาติ ต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้นำฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,020 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean