ลบ แก้ไข

อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน จ.เลย กับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว


อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส
 
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศาสนา วัฒนธรรม เกิดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันในระดับพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย ในการนี้จังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,252 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean