ลบ แก้ไข

ไทยพร้อมส่งเสริมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น


ไทยพร้อมส่งเสริมความตกลง
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ซึ่งที่ประชุมผู้นำอาเซียนและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เห็นพ้องส่งเสริมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี ซึ่งไทยชื่นชมบทบาทญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำให้เกิดการเติบโต การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งเสริมให้นักธุรกิจญี่ปุ่นขยายการค้า เพิ่มการลงทุน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการเกษตร
 
นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนบทบาทญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเอเชีย ซึ่งช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และต้องการให้ญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทการปฏิบัติตามแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 เพื่อให้ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไทยเชื่อว่านโยบายเชิงรุกเพื่อสันติภาพของรัฐบาลญี่ปุ่น จะช่วยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และสร้างความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคในอนาคต
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,547 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean