ลบ แก้ไข

ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ EAS เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายหลักของโลก


ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมม
 

นายกรัฐมนตรียินดีที่มีการปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของ EAS ที่ได้ร่วมรับรองเมื่อปีที่แล้วมีความก้าวหน้าใน และเห็นว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ EAS ให้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับผู้นำที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยปัจจุบันภูมิภาคนี้กำลังถูกทดสอบความแข็งแกร่งว่าจะสามารถรักษาบทบาทนี้ต่อไปได้อย่างไร เมื่อการเมืองและความมั่นคงวิ่งสวนทางกับความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการขาดความสมดุล
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,176 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean