ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของชุมชนการแบ่งปันในอาเซียน

Thailand Committed to Br
 

            ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของชุมชนแห่งการแบ่งปันและการดูแลสังคมอาเซียนให้เป็นจริง โดยวิสัยทัศน์นี้ถูกนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

            ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีการดำเนินการ 3 กลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เรียกร้องให้สังคมดูแลคนในสังคมเพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การวางชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้