อาเซียนหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพลังงาน

อาเซียนหารือเกี่ยวกับแนว


            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย (กฟภ.) เป็นเจ้าภาพในการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอาเซียน (HAPUA) โดยการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การกำหนดแนวทางที่จะลดการสูญเสียพลังงานในการจัดส่งสินค้า"

           รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศบรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์และเวียดนาม เพื่อมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในการบริหารงานระบบไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้