อาเซียนเปิดตัวแผนแม่บทด้านการสื่อสาร

ASEAN Launches Communication Master Plan
 

                ในฐานะที่อาเซียนจะพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจึงได้ทำการเปิดตัวแผนแม่บทด้านการสื่อสาของอาเซียน (ACMP)ก่อนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะรวมตัวกันในเมืองหลวงของพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน โดย ACMP จะเพิ่มโอกาสในการนำเสนอประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคอื่นและทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้