ข้อตกลงไทยพม่าด้านการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่สอง


 

                ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - พม่าแห่งที่สอง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในพิธีลงนามด้านพม่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นตัวแทนเช่นกัน
            

 อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้