คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทย-จีน เปิดเส้นทางกลุ่มประเทศ AEC

คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม ๑๕,๐๐๐ ไมล์ จากเทือกเขาอัลไตสู่สุวรรณภูมิ คาราวานรถยนต์สานสัมพันธไมตรีวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวไทย-จีน ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน สานสัมพันธ์ไมตรี ๔๐ ปี รวมถึงเป็นการเปิดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง การขับรถเที่ยวจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย และในกลุ่ม AEC มีรถยนต์เข้าร่วม ๖๐ คัน ใช้เส้นทางจากรุงเทพฯ –นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย และเลย
โดย dogTech
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
พิมพ์หน้านี้