ไทย-เมียนมา ร่วมหารือการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร

ไทย-เมียนมา ร่วมหารือการ
 
 
 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางดอว์ เล เล มอ มุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานการประชุมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดมะริด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง 2 ประเทศ ร่วมประชุมที่โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้