ลบ แก้ไข

บรูไนและมาเลเซียมีข้อตกลงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

บรูไนและมาเลเซียมีข้อตกล

รัฐบาลบรูไนตกลงในข้อตกลงการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างบรูไนกับรัฐซาราวักทางภาคเหนือของมาเลเซีย

ทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวของมาเลเซียเปิดเผยว่า ข้อตกลงดังกล่าวมาจากการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงและรัฐมนตรี ระหว่างสองประเทศ  ในการหารือได้เจรจาในวิธีการขั้นตอนการดำเนินการรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ จากนโยบายนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เมืองที่ เชื่อมกันของสองประเทศ

บรูไนจะได้ประโยชน์โดยสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของภาคเหนือ มาเลเซีย ผ่านการเชื่อมต่อด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักท่องเที่ยวและสามารถเดินทางต่อมายังรัฐ ซาราวักได้  ทั้งนี้เมื่อเปิดให้มีการใช้งานแล้ว โดยการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่สามารถนำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือ ของมาเลเซียได้และช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่นี้

อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องตกลงกันในด้านการบริหารจัดการ จุดเชื่อมต่อชายแดนเพื่อให้มีการเดินทางเข้าออกได้สะดวกทั้งบรูไนและซาราวัก นอกจากนี้ยังต้องนำหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือครั้งต่อๆ ไป เช่น หน่วยตรวจคนเข้าเมือง  กรมศุลกากร เป็นต้นเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  theborneopost.com

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,927 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean