โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์

โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ ...โบสถ์ทั้ง ๔ หลังซึ่งหลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) นั้นตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการแสดงความเป็นบาโรคของยุโรปโดย ช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  Baroque Churches of the Philippines (UNESCO/NHK)
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้