ชาวต่างชาติเยือนเวียดนาม 7.5 ล้านคน จีนครองแชมป์มากสุด
ชาวต่างชาติเยือนเวียดนาม

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เผยวันนี้ (24) ว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนเวียดนามในปี 2556 มีจำนวนถึง 7.572 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบปีต่อปี
       
       สำนักงานสถิติ ระบุว่า จากจำนวนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว และพักผ่อน ทั้งสิ้น 4.64 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบปีต่อปี และเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจ และเยี่ยมญาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 1.26 ล้านคน และ 1.27 ล้านคน ตามลำดับ
       
       จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น กัมพูชา มาเลเซีย และออสเตรเลีย เป็นกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนเวียดนามมากที่สุด โดยในปี 2556 เวียดนาม เปิดบ้านต้อนรับชาวจีน 1.9 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 33.5% เทียบปีต่อปี) จากเกาหลีใต้ 747,700 คน (เพิ่มขึ้น 6.8%) จากญี่ปุ่น 604,100 คน (เพิ่มขึ้น 4.8%) ขณะเดียวกัน ตลาดนักท่องเที่ยวในบางประเทศก็ลดจำนวนลง เช่น สหรัฐฯ (432,200 คน ลดลง 2.6% เทียบปีต่อปี) ไต้หวัน (399,000 คน ลดลง 2.5%) และฝรั่งเศส (209,900 คน ลดลง 4.4%)
       
       ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จนถึงปี 2573 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2573 การท่องเที่ยวเวียดนามจะได้รับการพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญ ด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติที่ชัดเจน ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในระดับภูมิภาค และระดับโลก องค์การบริหารการท่องเที่ยวภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม ระบุ
       
       ทั้งนี้ เวียดนามมีแผนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ 8 ล้านคน และนักท่องเที่ยวในประเทศ 40 ล้านคน ในปี 2557 พร้อมกำหนดเป้ารายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่ 220 ล้านล้านด่ง หรือประมาณ 10,420 ล้านดอลลาร์.


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้