ลบ แก้ไข

LAOS We are COMING      ลาวเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยภาษา ขนบธรรมเนียม ตลอดจนประเพณีต่างๆ ล้วนเหมือนกันอย่างน่าประหลาดจนยากที่จะปฏิเสธ ได้ว่าเป็นคนละประเทศกัน

     จากข้อมูลในหนังสือพบว่า ประเทศลาวมีพรมแดนทางเหนือติดต่อกับจีน ทิศตะวันตก เฉียง เหนือติดกับพม่า ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศใต้ติดกับกัมพูชา และติดกับไทยทางทิศตะวันตกซึ่งมี แม่น้ําโขงไหลผ่าน ประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง (ในหนึ่งแขวง มีหลายเมืองซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมือง หลวงเรียกว่าเมืองเอก) และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกว่านครหลวง

      แขวงคําม่วน ชื่อเดิมเมืองศรีโคตรบูร ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ได้มี พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่อม จ.นครพนมและแขวงคําม่วนไว้ด้วยกัน ซึ่งการเดินทาง ของเราได้ใช้จ.นครพนมเป็นทางผ่านเพื่อข้ามไปยังแขวงคําม่วน

    การจะข้ามไปแขวงคําม่วนสามารถทําได้ 2 วิธีนั่นคือ ขับรถข้ามโดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 หรือนั่งเรือชื่นชมบรรยากาศริมฝั่งโขง เมื่อมาถึงฝั่งประเทศลาว ก่อนจะหาความดื่มด่ําให้กับวิถีชีวิตที่ไม่ คุ้นตาของชาวคําม่วนนั้น ต้องจ่ายค่าเข้าประเทศคนละ 100-200 บาท โชคดีไม่ต้องแลกเงินกีบให้วุ่นวาย 

 

     ประเทศลาวมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมฯ มีเพียงพรรคเดียวที่ใช้อํานาจในการบริหาร ปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เราเห็นทหารเดินกันขวักไขว่โดยเฉพาะในสถานที่ราชการอย่างศาล จังหวัดหรือที่ด่านเข้าเมือง

    คณะหมดเวลาไปกับการจับจ่ายข้าวของใช้สอย ซึ่งราคานั้นถูกแสนถูกกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบ กับของที่เมืองไทย ด้วยความไม่เคยชินกับบรรยากาศในตลาดสด ทําให้ลืมความหิวเสียสนิท จุดเด่นหรือ จุดขายของร้านไม่ได้อยู่ที่ความสะอาด บริการดีถูกปากหรือถูกอนามัย แต่อยู่ที่เมนูพื้นบ้านของคนลาวที่ คะแนนความแปลกต้องพุ่งเป็นอันดับหนึ่ง กับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ...ควาย

     เจ้าทุยบ้านเรามาเห็นคงกลืนหญ้าไม่ลง เนื้อควายได้รับความนิยมในการบริโภคที่แขวงคําม่วนอย่างมาก สามารถสังเกตได้จากจํานวนออเดอร์ที่ขายดิบขายดีในร้าน สิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ คือขุมทองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรอันทรงค่า ความงามของวิถีชีวิตเรียบง่าย ปราศจากการแข่งขันแย่งชิง ทางการค้าอย่างบางประเทศ ลาวเป็นอีกประเทศในอาเซียนที่มีความสงบ ผู้คนยังไม่ตื่นตัวพร้อมรับกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นภายในปลายปี 2558 เท่าที่ควร หากมีการแพร่เทคโนโลยีเข้ามาใน ประเทศลาวอย่างรวดเร็วราวกับโรคระบาด อาจทําให้เกิดความสูญเสียทางด้านทรัพยากรต่างๆ

     อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจของทั้ง 10 ประเทศนี้ถือเป็นเรื่อง น่ายินดีแต่การจะครอบงําคนที่เคยมีความเป็นอยู่อย่างสบายๆ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการของ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ นั้น ควรจะเข้าแทรกอย่าง ค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นการดีกว่า

    สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้น เห็นจะไม่พ้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็น สิ่งมชีีวิตที่มีความคิด เมื่อได้รับการปูพื้นฐานทางความรู้และจิตสํานึกแล้วจะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (คคนางค์รักมนุษย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) (มติชน) 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,907 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean