ลบ แก้ไข

‘ไทย’ รั้งอันดับ 3 ไอซีทีของอาเซียน


       การจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งคลื่นความถี่และเลขหมาย การส่งเสริมให้มีบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการ และกำกับดูแลด้านการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบสิทธิและการใช้บริการนั้น

       กสทช.เผย ไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
 
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) และ INSEAD ได้รายงานผลการจัดอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพ  รวมทุกดัชนี ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 58 ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นในเกือบทุกด้าน โดยอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพรวมทุกดัชนีของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 67 จาก 143 ประเทศ ขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย    

      ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งคลื่นความถี่และเลขหมาย การส่งเสริมให้มีบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการ และกำกับดูแลด้านการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบสิทธิและการใช้บริการนั้น ได้แก่ จำนวนผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ต่อจำนวน   ประชากร 100 คน ดีขึ้นจากอันดับที่ 132 เมื่อปี 2557 มาเป็นอันดับที่ 42 ในปี 2558 หรือขยับสูงขึ้นถึง 90 อันดับ และสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน ที่เดิมอยู่ที่อันดับ 38 ในปี 2557 มาอยู่ในอันดับ 35 ในปีนี้ นอกจากนี้ ในรายงานประเมินความพร้อมด้านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความครอบคลุมจำนวนประชากรทั่วประเทศ และประเมินว่าราคาค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินดีขึ้นจาก
อันดับที่ 30 ในปี 2557 มาอยู่ที่อันดับ 16 ในปี 2558 หรือความสามารถในการซื้อของประชาชนมีสูงขึ้น จากการที่กสทช. มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี

      ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์  http://www.dailynews.co.th/it/322050
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,722 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ